Học Tập >> Các Môn Học Của Bé

Chính khóa : Vận động – Ngôn ngữ – Toán – Âm nhạc –  Khám phá Khoa học – Tạo hình thủ công – Thể dục – Tiếng Việt - Môi trường xung quanh - Vi tính

Ngoại khóa : Thực hành thí nghiệm - Đọc sách - Làm bếp hàng tháng - Thể dục Nhịp điệu - Bóng rổ - Mỹ thuật - Hát - Tham quan/ dã ngoại - An toàn sức khỏe (giới tính, chống lạm dụng tình dục, thực tập sơ tán,  các trường hợp khẩn cấp và số điện thoại cần biết ...)

Các bé lớp Chồi và Lá được học toán và luyện viết chữ để chuẩn bị vào lớp 1.

          

               Facebook :  SOC NAU KINDERGARTEN - DAY CARE