Các Lớp Cuối Năm Hoc 2011 - 2012

  Lớp Chồi - Lá   (Bunny - Chipmunk)

  Lớp Lumpy (Mầm)

  Lớp Winnie (Cơm thường)

  Lớp Puppy (Cơm Nát)

   Lớp Lá mặc áo ra trườngLớp Lá chụp hình với Cô Nga - Cô Thảo