Dã ngoại Tầm Vu - Long An

  Chơi trên đồi

  Chơi trên đồi

   Xem chuồng dê

   Vuốt ve dê con

  Xem đàn gà

  Hái đậu rồng

  Trồng cây tưới nước

  Đẩy xe cút kít

  Hái trái trong vườn

   Xem ruộng lúa

  Cùng nhổ khoai mì

  Nhổ được khoai mì rồi !

  Chụp hình trong nhà

  Nghỉ mệt trên xích đu

Cùng ngồi võng

Chơi đùa trong phòng khách

Chơi banh trên bãi cỏ

Cám ơn Cô Chú chủ nhà