Hiến Chương Nhà Giáo 20 - 11 - 2012

Giáo viên - nhân viên chào PH

  Bài nhịp điệu lớp Chồi - Lá

  Bé Khánh Du lớp Mầm kể chuyện

Lớp Mầm hát bài "Cô bé hay cười"

  Tuyên dương Giáo viên

Lớp Lá hát "Chú chim khuyên"

  Bé thi dán tranh

Lớp Mầm biểu diễn TDNĐ

Chụp hình với Cô giáo

Bé chụp hình với Cô giáo