Bé tham quan Cty Yakult và Minh Long

Minh Long 1

Minh Long 2

Minh Long 3

Minh Long 4

Quán Gió 1

 Quán Gió 2

Yakult 1

 Yakult 2

 Yakult 3

 Yakult 4