Bé đi thăm Xưởng bánh Siêu thị Metro Bình phú

Xem kho nguyên liệu
                                  Xem kho nguyên liệu                                                                  Trộn bột đường

                                   Máy nướng bánh                                                              Các con thích không ?

                        Đến phiên bạn trai vào xem.                                                                    Cùng ăn thử .

                                        Xếp hàng ra về.                                                                         Chờ xem đón.