Thông Báo đến Phụ Huynh

Để xem các hoạt động học tập vui chơi của bé, mời Quí phụ huynh vào trang FACEBOOK :
 
SOC NAU KINDERGARTEN - DAY CARE

https://www.facebook.com/Soc-Nau-Kindergarten-1752361861687126/